Humor : Obrolan Banci dengan Ustatd

banci : pak ustad kalo laki-laki meninggal namanya apa?
ustad : almarhum
banci : kalo perempuan?
ustad : almarhuma
banci : kalo banci meninggal?
ustad : alhamdulilah

0 comments: